Kraiburg podloge ležišč

Gorenjski govedorejec 2

.

www.govedorejec.si

List govedorejskih društev:

Kranj – Tržič
Govedorejsko društvo Zgornja Gorenjska
Škofja Loka

.

Gorenjski govedorejec 2002

V Gorenjskem govedorejcu, št. 2 so bili objavljeni naslednji članki: