Kraiburg podloge ležišč

Govedorejsko društvo Škofja Loka

Govedorejsko društvo Škofja Loka
Fužinska ulica 3
4220 Škofja Loka

Ob desetletnici društva

Začetki druženja večjih rejcev v Škofjeloški regiji segajo v leto 1990 in so bili osnova za ustanovni občni zbor Govedorejskega društva Škofja Loka, ki je bil 27.12.1991 v Škofji Loki z udeležbo 49 članov. Na tem zboru so se sprejela pravila, program dela in izvoljeno je bilo vodstvo društva. Za predsednika je bil imenovan Brence Milan, za tajnika pa Debeljak Janez.

Po dokaj živahnem začetku je delovna vnema popustila v letu 95 zaradi bolezni tajnika, katerega je zahrbtna bolezen iztrgala iz naših vrst in smo se morali od njega za vedno posloviti maja 96. Turobno stanje smo prekinili proti koncu leta

izvolili novo vodstvo za predsednika Inglič Štefana,  za tajnico pa Luznar Majdo.

Naredili smo načrt dela za leto 1997 v katerem smo predvideli in tudi izpeljali razstavo živine 7 septembra v Poljanah, zimsko izobraževanje in strokovno ekskurzijo. Poleg izobraževanja, predstavitev in strokovnih ekskurzij smo v teh letih izpeljali tudi tečaj umetnega osemenjevanja, prikaze pravilnih korekcij parkljev živali, prikaz različnih pripomočkov za odvzem silaže iz koritastih silosov, ogled delovanja areatorjev za gnojevko itd.. Organizirali smo tudi oglede sejma v Gornji Radgoni, sejma v Riedu, licenciranje bikov v Ptuju in Murski Soboti ter sodelovali z G.D. Kranj –Tržič in G.D. Gornja Gorenjska ter zvezami na državni ravni.

V letošnjem letu bomo poleg soorganizacije razstave živali pripravili poleg že utečenih stvari strojno vsejavanje travne ruše v jesenskem času in strokovni izlet v tujino 27 aprila.Vse to in morda še kaj več bo nam uspelo, saj nam ne zmanjka idej, dobre volje in delavnosti. Da delamo v prid članstva se kaže v tem , da se članstvo vsako leto povečuje in nas je že 110 in to dokazuje tudi visoka udeležba članov na predavanjih, prikazih in demonstracijah. Seveda pa ne smemo pozabiti na veliko pomoč KGZ Škofja Loka, KSS Škofja Loka, občin (Škofja Loka, Gorenja vas – Poljane, Železniki in Žiri) ki nam nesebično pomagajo po svojih močeh in veliko vloženega dela tajnic ga.Majde Luznar  in ga.Ane Demšar – Benedičič.

Vsi, ki vidite v našem delovanju tudi reševanje Vaših težav ste prav prisrčno vabljeni  v  našo druščino saj je društvo odprto za vse dobro misleče ljudi.

Predsednik:
Inglič Štefan

Tajnik:
Ana  Demšar – Benedičič

Člani društva na izletu