Kraiburg podloge ležišč

Razstava govedi 2009

Na podstraneh je več informacij o letošnji Razstavi govedi v Lescah.