Kraiburg podloge ležišč

Rezultati ocenjevanja na Gorenjski razstavi govedi

ocenjevanje

Tukaj so objavljeni rezultati ocenjevanja na Gorenjski razstavi plemenskih živali lisaste in črno-bele pasme v Lescah, 28. marca 2009.

Comments are closed.