Kraiburg podloge ležišč

Najboljša oskrba vaših živali

Tenetiše 80, 4204 GOLNIK
(
(04) 2565-100, 2565-101
3 (04) 2565-103
7 mailto:vpt@s5.net

Pred štirimi leti je začela v Tenetišah obratovati zasebna veterinarska praksa z javnimi pooblastili. Spadamo med največje zasebne veterinarske ustanove v Sloveniji in si prizadevamo zagotoviti najboljšo možno veterinarsko oskrbo vaših živali. Na podlagi koncesijske pogodbe in drugih zakonskih določil opravljamo naslednje dejavnosti:

  • izdajamo zdravstvena spričevala ter označujemo živali v skladu s predpisi

  • izvajamo ukrepe za preprečevanje, odkrivanje, zdravljenje in zatiranje živalskih kužnih in parazitarnih bolezni

  • preprečujemo, odkrivamo in zdravimo interne in alimentarne bolezni živali ter poškodbe in opravljamo kirurške posege

  • izvajamo ukrepe za preprečevanje in odpravljanje jalovosti ter umetno osemenjevanje živali

  • opravljamo zdravstvene preglede in izdajamo potrdila o zdravstvenem stanju

  • opravljamo veterinarsko-sanitarne preglede pošiljk živali v notranjem prometu in preglede zaklanih domačih živali

  • izvajamo osnovno terensko in laboratorijsko diagnostiko

  • nudimo nujno veterinarsko pomoč

  • izdajamo zdravila in sredstva za dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo imetnikom živali

  • svetujemo

Koncesijsko dejavnost izvajamo na območju občin Bled, Bohinj, Gorenja vas – Poljane, Kranj, Naklo, Radovljica, Škofja Loka, Tržič, Železniki in Žiri. V teh občinah zagotavljamo tudi neprekinjeno dežurno službo. Redno zaposlujemo 14 veterinarjev in 4 veterinarske tehnike, 3 veterinarji pa so zaposleni pogodbeno. Terensko veterinarsko prakso opravljamo po širšem gorenjskem območju, za ljubiteljske živali pa poskrbimo v Ambulanti za male živali v Tenetišah. Tam imamo tudi Veterinarsko posvetovalnico z izdajo zdravil in drugih sredstev ter laboratorijsko, ultrazvočno in rentgensko diagnostiko.

V okviru Veterinarske posvetovalnice nudimo imetnikom živali širok izbor najrazličnejših sredstev za zaščito zdravja velikih in malih živali ter medicinske pripomočke in nekatera zdravila. Pri nas je med drugimi mogoče dobiti proizvode priznanih blagovnih znamk HILL’S, CHASSOT, EQUISTRO, KRUUSE in SANO. Mlečne nadomestke, vitaminsko-mineralne in silirne dodatke Sano marsikateri rejci že dobro poznajo in s pridom uporabljajo.

Dejavnost osemenjevanja izvajajo veterinarski tehniki in veterinarji vse dni v letu razen 1. januarja, 1. maja in 1. novembra. Za osemenjevanje govejih plemenic nudimo rejcem širok izbor semena domačih in tujih elitnih bikov (melioratorjev) uvoženih iz Amerike, Kanade, Nizozemske, Francije in Nemčije.

Ob 50. letnici osemenjevanja govedi na Gorenjskem se zahvaljujemo vsem razstavljalcem za prikazane rezultate našega skupnega dela, še posebej pa se zahvaljujemo “pionirjem” osemenjevanja na Gorenjskem za dobro začeto delo in mentorstvo nam mlajšim. Vsem dobitnikom nagrad na razstavi iskreno čestitamo ! Našim strankam se zahvaljujemo za izkazano zaupanje in upamo na uspešno sodelovanje tudi v bodoče.

Veterinarska praksa Tenetiše, d.o.o.

Tomaž Benedik, DVM direktor

l VETERINARSKE STORITVE NA TERENU
l
NEPREKINJENA DEŽURNA SLUŽBA

( (04) 2565-100, 2565-101

l AMBULANTA ZA MALE ŽIVALI
l
POSVETOVALNICA Z IZDAJO ZDRAVIL IN DRUGIH SREDSTEV
l
LABORATORIJ – RTG – ULTRAZVOK

ODPRTO

DELAVNIK: 9.00 – 12.00 in 16.00 – 18.00
SOBOTA:
9.00 – 12.00

STORITVE V AMBULANTI  PO OBVEZNEM PREDHODNEM NAROČILU

( (04) 2565-102