Kraiburg podloge ležišč

Govedorejsko društvo Kranj – Tržič

Cesta Iva Slavca 1

4000 Kranj

Tel.: (04) 257 65 10

Predsednik društva: Anton Šenk

Podpredsednik društva: Franci Fon

Strokovni tajnik: Marija Grohar