Kraiburg podloge ležišč

Razstava govedi 2002

V organizaciji gorenjskih govedorejskih društev Kranj – Tržič, Zgornja Gorenjska in Škofja Loka, Društva rejcev govedi črnobele pasme v Sloveniji in KGZS – Zavoda KR je bila zadnja razstava na Gorenjskem 23. marca 2002 v Kranju.

Izvedena je bila 3. državna razstava plemenskih živali črnobele pasme, regijska razstava plemenskih živali lisaste pasme ter avkcijska prodaja elitnih plemenskih telic in teličk.

Razstavljenih je bilo 42 živali lisaste pasme (27 rejcev) in 55 živali črno-bele pasme (30 rejcev). Na ogled sta bili postavljeni še dve kravi z visoko življenjsko proizvodnjo, nekaj teličkov in dve kravi pincgavske pasme.

Živali lisasta pasme so ocenjevali avstrijski strokovnjaki Jogann Tanzler, Richard Pichler in Reinhard Pflegerm, krave črno-bele pasme pa Cord Holste iz Nemčije, pri izboru šampionk je sodeloval še Stephan Rist.

Ocenjevanje je bilo izvedeno po načinu, ki je uveljavljen v Nemčiji in Avstriji. Med izbranimi najboljšimi kravami iz populacije ocenjujejo le zunanje lastnosti, kar je pri doseženi razvrstitvi živali (rezultati v okviru) nekatere rejce presenetilo, saj niso bile vse najboljše po mlečnosti. Bistvo takih ocenjevanj po svetu je izbrati zares najlepšo kravo med samimi odličnimi kravami.

Rezultati ocenjevanja

Lisasta pasma

Starejše krave (13 živali):

 1. Hana, Marija in Janez Zalokar, Gorjuše
 2. Pirša, Boris Kunšič, Perniki
 3. Peja, Tomaž Šifrer, Žabnica

Mlajše krave (17 živali):

 1. Gunda, Alojz Kos, Murave
 2. Melica, Jože Dolinar, Stara Oselica
 3. Dula, Boris Kunšič, Perniki

Prvesnice (12 živali):

 1. Regica, Janez Križnar, Kranj
 2. Drobna, Franc Fon, Spodnji Brnik
 3. Vila, Boris Kunšič, Perniki

Šampionka pri lisasti pasmi je postala krava Gunda, rejca Alojza Kosa iz Murav pri Poljanah nad Škofjo Loko.

Črno-bela pasma

Starejše krave (13 živali):

 1. Čita, Anton Dolenc, Vrbnje
 2. Ajda-Ka135, Milena Mis, Zavrh pod Šmarno goro
 3. Buba, Alojz Logar, Goriče

Mlajše krave (21 živali):

 1. Jasna, Milena Mis, Zavrh pod Šmarno goro
 2. Sarma, Anton Zidar, Sušje
 3. 1763734, Janez Slevec, Preserje

Šampionka pri črno-beli pasmi je postala krava Čita iz hleva Antona Dolenca (Vrbnje pri Radovljici).

vabilo na predstavitev bikov