Kraiburg podloge ležišč

Govedorejsko društvo Zgornje Gorenjske

Rožna dolina 50

4248 Lesce

Predsednik društva:

Strokovni tajnik: