Kraiburg podloge ležišč

Strokovno srečanje članov govedorejskega društva Zgornje Gorenjske

GOVEDOREJSKO DRUŠTVO

ZG.GORENJSKE

Rožna dolina 50

4248 LESCE

 

Datum:  4. 3. 2009

 

 

VABILO

 

Vabimo vas na strokovno srečanje članov govedorejskega društva Zgornje Gorenjske, ki bo:

 

v  torek  10. 3. 2009 ob 10:00 uri

v Domu krajanov na Brezjah

 

Strokovni tajnik zveze rejcev govedi lisaste pasme in podpredsednik Evropske zveze rejcev lisaste pasme

 

G. MARJAN ŠPUR univ. dipl. inž. zoot.

 

Bo predstavil bike lisaste pasme za osemenjevanje v letu 2009, rejski program pasme in rejske cilje pri lisasti pasmi.

 

 

Želimo, da se srečanja udeležite v čim večjem številu, zato povabite še sosede in znance.

 

S svojo prisotnostjo in aktivnim sodelovanjem v razpravi bomo utrdili ugled društva in prispevali k povečanju uspešnosti reje.

 

 

                                                                                       Predsednik društva:

                                                                                       FRELIH BOŠTJAN