Kraiburg podloge ležišč

REZULTATI OCENJEVANJA

Rezultati ocenjevanja na Gorenjski razstavi plemenskih živali lisaste in črno-bele pasme

Lesce, 28.3.2009

logo razstave Katalog razstavljenih govedi

.

BREJE TELICE ČRNO-BELE PASME

FJS_0252

1. DE-ŠUI-BA, rejec Marko Dolinar, Voglje, Na vasi 12, 4208 Šenčur

2. SI33120032, rejec Mirko Rimahazi, Spodnje Gorje 12, 4247 Zgornje Gorje

3. KIRAMA-KA-BEST, rejec Marko Dolinar, Voglje, Na vasi 12, 4208 Šenčur

PRVESNICE ČRNO-BELE PASME

FJS_0090

1. PINA, rejec Gašper Zabret, Bobovek 4, 4000 Kraj

2. BISA, rejec Ciril Zaplotnik, Letenice 1, 4204 Golnik–+

3. BIMBA 52, rejec Alojz Logar, Goriče 19, 4204 Golnik

KRAVE ČRNO-BELE PASME Z ZAKLJUČENO PRVO OZ. DRUGO LAKTACIJO

FJS_0216

1. IKA, rejec Anton Dolenc, Vrbnje 40, 4240 Radovljica

2. RANIA, rejec Zdenka Purgar, Podbrezje 55, 4202 Naklo

3. MURA, rejec Jože Cuderman, Babni vrt 6, 4204 Golnik

KRAVE ČRNO-BELE PASME S TREMI IN VEČ LAKTACIJAMI

1. BULA, rejec Gašper Zabret, Bobovek 4, 4000 Kranj

2. JASNA 77, rejec Frančiška Drinovec, Podbrezje 3, 4202 Naklo

3. SAKRA 80,rejec Mirko Rimahazi, Spodnje Gorje 12, 4247 Zgornje Gorje

Šampionka črno-bele pasme:  IKA, rejec Anton Dolenc, Vrbnje 40, 4240 Radovljica

Krava črno-bele pasme z visoko življenjsko proizvodnjo: BIZA, rejec Anton Dolenc, Vrbnje 40, 4240 Radovljica

BREJE TELICE LISASTE PASME

1. DUDA, rejec Franc Bohinc, Murave 8, 4223 Poljane nad Škofjo Loko

2. RUMBA, rejec Jože Urh, Virmaše 25, 4220 Škofja Loka

3. MALA, rejec Pavel Demšar, Log nad Škofjo Loko 2, 4220 Škofja Loka

PRVESNICE LISASTE PASME

1. ENKA, rejec Vinko Kozina, Okroglo 15, 4202 Naklo

2. KAŠA, rejec Janez Žontar, Sveti Duh 58, 4220 Škofja Loka

3. RINDA, rejec Anton Debenec, Bačne 4, 4224 Gorenja vas

KRAVE LISASTE PASME Z ZAKLJUČENO PRVO OZ. DRUGO LAKTACIJO

1. ROZINA, rejec Lovrenc Remic, Rupa 9, 4000 Kranj

2. FRAČA, rejec Janez Galjot, Lahovče 57, 4207 Cerklje na Gorenjskem

3. ROLKA, rejec Miha Cegnar, Dorfarje 26, 4209 Žabnica

KRAVE LISASTE PASME S TREMI IN VEČ LAKTACIJAMI

1. MLADA 55, rejec Pavel Demšar, Log nad Škofjo Loko 2, 4220 Škofja Loka

2. BUČA, rejec Anton Debenec, Bačne 4, 4224 Gorenja vas

3. VISLA, rejec Anton Križaj, Okroglo 4, 4202 Naklo

Šampionka lisaste pasme:  ENKA, rejec Vinko Kozina, Okroglo 15, 4202 Naklo

kalan

Krava lisaste pasme z visoko življenjsko proizvodnjo: LISKA, rejec Branko Kalan, Okroglo 11, 4202 Naklo