Kraiburg podloge ležišč

Prihodnje leto razstava govedi

Govedorejsko društvo Kranj-Tržič je bilo v minulem letu precej dejavno. Člani so se poleg številnih predavanj udeležili tudi strokovne ekskurzije v Italijo.

predavanje_07Kranj – Govedorejsko društvo Kranj–Tržič združuje 122 članov, rejcev govedi in pridelovalcev mleka. Društvo je precej dejavno, lani so organizirali številna predavanja, na letošnjem občnem zboru pa so se med drugim odločili, da bodo prihodnje leto pripravili regijsko razstavo govedi. Udeleženci so tudi na letošnjem občnem zboru najprej prisluhnili predavanju o obdelovanju gnojevke in nato še o zgodovini kontrole prireje mleka na Gorenjskem in ga nato nadaljevali s poročili o lanskem delu. V razpravi so med drugim izpostavili povišanje cen osemenjevanja, ki povečuje tudi stroške reje.

»Lani smo poleg številnih predavanj za naše člane izpeljali tudi ekskurzijo v Italijo, kjer smo si v bližini Milana ogledali eno od tamkajšnjih večjih kmetij in mlekarno, kamor izvažamo precej gorenjskega mleka. Lani smo poslušali predavanje o zaščiti travnikov in koruze, pred kratkim smo imeli predavanje o obrezovanju parkljev s prikazom, zraven je bilo še predavanje o ocenjevanju govedi, tako da je bil to kar nekakšen izobraževalni dan,« je o dejavnosti društva povedal predsednik Anton Šenk.

S predavanji bodo nadaljevali tudi letos, najprej bo na vrsti predstavitev bikov črno-bele pasme za osemenjevanje v letošnjem letu, nato se bodo pogovarjali o vplivu prehrane govedi na zdravje parkljev pri govedih. Prav tako bodo sredi marca organizirali ekskurzijo na Štajersko, kjer si bodo člani ogledali eno od tamkajšnjih kmetij in robota za molzenje. Dve strokovni predavanji sta predvideni še za jesenski čas.

»Na občnem zboru so se največ pogovarjali o organizaciji razstave govedi, ki bo glavni organizacijski zalogaj. Razstava, ki bo spomladi prihodnje leto zahteva veliko priprav, sodelovala naj bi vsa tri gorenjska društva, če bo interes. Pričakujemo tudi nekaj finančne pomoči gorenjskih občin. Zadnja razstava, takrat še državna, je bila pred petimi leti na Gorenjskem sejmu in zdi se nam pravi čas, da bi organizirali regijsko«, je dodal Anton Šenk.

Pomladanski sejem 2006 v Komendi

P4070038Vabljeni na prvi letošnji (pomladanski) sejem v Komendi.

Razstava govedi 2002

Več o  o razstavi govedi 2002 najdete tukaj.