Kraiburg podloge ležišč

Obisk kmetije Metz, Weidenhausen, Nemčija

V soboto, 14. novembra 2009 smo bili gorenjski govedorejci na obisku na kmetiji Metz v bližini Würzburga. G. Metz ima kmetijo z približno 150 hektarji in okrog 80 molznicami. Molžo ima približno eno leto z robotom Glaxy nizozemskega prizvajalca Insentec. Ta robot je bil zanj zanimiv, ker dela na dva boksa a je vseeno cenovno […]

Pomladanski sejem v Komendi

Komenški sejem tudi v letu 2009 nadaljuje tradicijo dobrega kmetijskega sejma.

Pomladanski sejem bo od 2. do 5 aprila 2009.

Sejem bo v letu 2009 daljši za en dan tako, da se bo začel v četrtek z otvoritvijo ob 12. uri in zaključil v nedeljo ob 18. uri.Običajne ure ostale dneve so od 9. do […]

Dan hibridov Pionir v Grosupljah

V petek, 24. oktobra je bil na polju g. Antona Permeta iz Grosupelj dan hibridov Pioneer. Predstavljena so bila semena Pioneer, ki jih v Sloveniji trži podjetje Intercorn. Člani strojnega krožka Kmetovalec so prikazali oranje z starimi plugi, nato je sledilo razdeljevanje nagrad za oceno donosa posameznih vrst koruze in tekmovanje hitrega robkanja koruznih […]